Luật về xây nhà ở trên đất trồng cây lâu

Luật về xây nhà ở trên đất trồng cây lâu

Câu hỏi:Được xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm hay không?

Hỏi: Tôi định mua ngôi nhà đang được xây trên toàn bộ lô đất 111,8m2. Trong đó, đất ở nông thôn chỉ 34m2, đất trồng cây lâu năm chiếm tới 77,8m2 với thời hạn sử dụng tới ngày 31/12/2053. Xin hỏi, việc xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm có sai mục đích sử dụng đất không?

Qua tìm hiểu được biết, chủ nhà đã được cấp giấy phép xây dựng nhưng tôi chưa thấy giấy tờ nào. Tôi có nên mua căn nhà này nếu thực sự có giấy phép xây dựng?

Trân trọng cảm ơn!

(hongthuy@cp…)

Việc xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích
Trả lời:
Theo thông tin mà bạn chia sẻ thì bạn định mua ngôi nhà được xây trên đất ở và đất trồng cây lâu năm. Khoản 1 và Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

b) Đất trồng cây lâu năm;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị”.

Như vậy, việc xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm theo quy định hiện hành là sử dụng đất sai mục đích. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Điều 170, Luật Đất đai năm 2013:

“Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Trong khi đó, Khoản 3, Điều 12, Luật Đất đai năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm như sau: “Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm 3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.”

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất được nêu rõ tại Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai năm 2013:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.”

Căn cứ theo các quy định trên, để được xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm, người sử dụng đất phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Thế nên, nhằm tránh rủi ro, thiệt hại về sau, bạn nên xem xét cẩn thận tính pháp lý của thửa đất định mua.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

(Theo Cafeland)

Chia sẻ